Het nieuwe testament

Naast het oude testament bevat de bijbel ook het nieuwe testament. (Met uitzondering van de joden die zich beperken tot het oude testament). Het nieuwe testament is geschreven in het (koinŤ) Grieks.

EvangeliŽn

In de vier evangeliŽn wordt de geboorte, de jeugd, het doen en laten, de toespraken en de dood en opstanding van Jezus Christus beschreven.
De eerste drie evangeliŽn, vertonen veel overeenkomsten en worden daarom de synoptische evangeliŽn genoemd. Ze bestaan uit: Het Evangelie naar MattheŁs, Het Evangelie naar Marcus en Het Evangelie naar Lucas.
Het vierde evangelie is Het Evangelie naar Johannes.

De Handelingen der apostelen

Het bijbelboek dat direct na de vier evangeliŽn beschrijft de geschiedenis van de eerste christenen.

De brieven

In het nieuwe testament staat een verzameling brieven. Dertien brieven zijn afkomstig van Paulus (Romeinen, 1 KorintiŽrs, 2 KorintiŽrs, brief aan de Galaten, EfeziŽrs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 TimoteŁs, 2 TimoteŁs, Titus en Filemon). Verder 8 algemene brieven: de brief aan de Hebreeťn, de brief van Jakobus, twee brieven van Petrus (1 Petrus en 2 Petrus), drie brieven van Johannes (1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes) en een brief van Judas (Judas).
In de brieven kunnen we ontdekken wat de eerste christenen geloofden.

Openbaring

Het laatste boek van de bijbel wordt Openbaring van Johannes of kortweg Openbaring genoemd. Dit is een vertaling van Griekse woord Apokalypsis. Het boek wordt daarom ook wel de Apokalyps genoemd. Het boek is het enige profetische boek in het nieuwe testament. Het beschrijft de eindtijd, de wederkomst van Jezus en de totstandkoming van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.