Het oude testament

Een oude bijbel

Het oude testament is het eerste gedeelte van de bijbel. Binnen het jodendom wordt dit gedeelte van de bijbel de Tenach genoemd. De oorspronkelijke taal van het oude testament is Hebreeuws. Een klein aantal fragmenten van het oude testament is in Aramees geschreven. Het oude testament wordt soms ook wel de Hebreeuwse bijbel genoemd.

Het oude testament kan op verschillende manier worden ingedeeld. De volgorde van bijbelboeken is in de Tenach anders als in de bijbel. Maar ook rooms-katholieke en protestante bijbeluitgaven kennen ieder hun eigen volgorde van de bijbelboeken.

Conform een protestante benadering kan het oude testament in vijf secties worden ingedeeld:

 • De Wet
 • De Geschiedenis (van het volk IsraŽl)
 • Wijsheid en PoŽzie
 • De grote Profeten
 • De kleine Profeten
De protestante indeling van het oude testament verschilt aanzienlijk van de joodse indeling. Meer informatie hierover is te vinden onder Indeling van het oude testament.

Kerkelijke richtingen die ook de deutero-canonieke boeken erkennen rekenen deze ook tot een onderdeel van het oude testament.

De Wet

Een opengerolde thorarol

De Wet of Pentateuch bevat de eerste vijf boeken van de bijbel. Men spreekt ook wel over de vijf boeken van Mozes, omdat hij deze boeken heeft geschreven en geschonken aan het volk IsraŽl. De joden spreken over de Thora.
De vijf boeken van Mozes zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Geschiedenis

Geschiedenis omvat de boeken Jozua, Richteren, Ruth, I SamuŽl, II SamuŽl, I Koningen, II Koningen, I Kronieken, II Kronieken, Ezra, Nehemia en Esther. Deze bevatten de geschiedenis van het volk IsraŽl.

PoŽzie en wijsheid

Omvat de boeken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied. Deze bevatten gedichten, spreuken en andere handelingen, bijvoorbeeld, een liedverzameling in het boek Psalmen en wijsheidsliteratuur zoals het boek Prediker.

De profeten

De grote profeten: De boeken Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, EzechiŽl en DaniŽl. Deze, alsook de kleine profeten, bevatten de verhalen van de joodse profeten en hun pogingen het volk (en de koningen) op het rechte pad te houden in de naleving van de leefregels uit de Wet.

De kleine profeten: Hosea, JoŽl, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.

Aanbevolen boeken over het oude testament

Zoek zelf naar boeken over het oude testament:

Indeling van het oude testament

De indeling van de Hebreeuwse bijbel is anders als het oude testament van een protestante bijbeluitgave:

Onderverdeling van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach)

PENTATEUCH
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium

DE PROFETEN
 • Vroege profeten: Jozua, Richteren, 1+2 SamuŽl, 1+2 Koningen
 • Late profeten: Jesaja, Jeremia, EzechiŽl, 12 kleine profeten

DE GESCHRIFTEN
 • PoŽtische boeken: Psalmen, Spreuken, Job
 • 5 Rollen (megilloth): Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther
 • Geschiedkundige boeken: DaniŽl, Ezra/Nehemia, 1+2 Kronieken


Onderverdeling van het oude testament in een protestante bijbeluitgave

PENTATEUCH
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri , Deuteronomium

GESCHIEDKUNDIGE BOEKEN
Jozua, Richteren, Ruth, 1+2 SamuŽl, 1+2 Koningen, 1+2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther

DICHTERLIJKE BOEKEN
Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied

PROFETISCHE BOEKEN
 • Grote profeten: Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, EzechiŽl, DaniŽl
 • Kleine profeten: 12 kleine profeten

APOCRIEVE BOEKEN (optioneel)
Tobit, Judit, Ester (Grieks), 1+2 MakkabeeŽn, Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, DaniŽl (Grieks)

Onderverdeling van het oude testament in een rooms-katholieke bijbeluitgave

De onderverdeling van het oude testament in een rooms-katholieke bijbeluitgave is anders als die in een protestante bijbeluitgaven. Dit komt doordat de deutero-canonieke boeken tot een integraal geheel van het oude testament gemaakt zijn, terwijl in een protestante bijbeluitgaven deze boeken geheel achterwege gelaten worden of achterin het oude testament toegevoegd worden. In een rooms-katholieke bijbeluitgave ontstaat hierdoor de volgende indeling:

PENTATEUCH
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri , Deuteronomium

GESCHIEDKUNDIGE BOEKEN
Jozua, Rechters, Ruth, 1+2 SamuŽl, 1+2 Koningen, 1+2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Tobit, Judit, Esther(incl. griekse deel), 1+2 MakkabeeŽn

DICHTERLIJKE BOEKEN
Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Wijsheid, Jezus Sirach

PROFETISCHE BOEKEN
 • Grote profeten: Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Baruch, EzechiŽl, DaniŽl (incl. Griekse deel)
 • Kleine profeten: 12 kleine profeten

Het verschil in indeling tussen de Hebreeuwse bijbel en de christelijke uitvoering van het oude testament kan verklaard worden door de septuagint, de griekse vertaling van de Tenach. Deze vertaling bevat de deutero-canonieke boeken en kent een andere volgorde van de bijbelboeken. De eerste christenen gebruikten de septuagint als hun bijbel, omdat zij het Hebreeuws niet konden lezen.