De Tenach

Exodus 20 vs 1-5

De Tenach is het voornaamste boek in het jodendom. Tenach is een Hebreeuws acroniem dat is gevormd uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit de Tenach is opgebouwd:

  • T van Thora (Wet).
  • N van Neviim. (Profeten)
  • CH van Chetoevim. (Geschriften)
Doordat in het Hebreeuws geen klinkers worden geschreven zou je ook TNCH kunnen schrijven. Voor de duidelijkheid zijn de klinkers toegevoegd, zodat iedereen weet hoe het uitgesproken moet worden, TeNaCH.

Thora

De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes, ook wel Pentateuch genoemd.

Neviim

In de Neviim (Profeten) wordt uitgelegd hoe de leefregels en wetten van de Thora in het dagelijkse leven worden toegepast. Neviim is onderverdeeld in de vroege profeten (Jozua, Richteren, SamuŽl en Koningen) en de late profeten (Jesaja, Jeremia, EzechiŽl en de twaalf kleine profeten).

Chetoevim

De Chetoevim (Geschriften) bestaan uit een zeer diverse verzameling van poŽzie (o.a. Psalmen, Spreuken, Job) en verhalen (onder andere de feestrollen Ruth, Hooglied, Klaagliederen, Prediker en Esther).

Tenach en oude testament

De Tenach en het oude testament lijken veel op elkaar. Wanneer we de deutero-canonieke boeken buiten beschouwing laten zijn de Tenach en het oude testament qua inhoud identiek, met dit verschil dat de volgorde van de boeken verschillend is en de indeling van sommige boeken iets anders. De tekst is identiek.